9 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để đứng vững được trên thị trường và đạt được những thành quả như bây giờ, nhà máy thạch dừa vinacoco đã nỗ lực rất nhiều từ những kinh nghiệm, tri thức, bài học của mỗi con người trong nhà máy, thông qua chuỗi hành trình và thực nghiệm đó đã đúc kết ra được “9 giá trị cốt lõi” để giúp một nhà máy trở nên đẹp về nhân cách, giàu về tri thức và phát triển về sức mạnh nhằm tạo nên sự khác biệt, độc nhất. Đó là những giá trị sau đây:

 1. Chính trực:

  Đây chính là giá trị đầu tiên của nhà máy, muốn nói rằng chúng ta luôn trung thực trong ứng xử theo quy chuẩn đạo đức đối với công ty, đối tác, khách hàng và đồng nghiệp của mình.

 1. Làm chủ:

  Luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả công việc của mình, lập tức chủ động đưa ra các phương án, giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu của mình.

 1. Cam kết:

  Chúng tôi cam kết làm việc hết mình để cùng nhau phát triển sự nghiệp và mang đến cho khách hàng thực phẩm hạnh phúc mỗi ngày.

 1. Nhất quán:

  Chúng tôi nhất quán trong lời nói, hành động, tuân thủ giá trị cốt lõi để khách hàng và đội ngũ của mình tin tưởng khi làm việc nhằm đạt kết quả tốt nhất.

 1. Hệ thống:

  Chúng tôi luôn tuân thủ hệ thống làm việc vì lợi ích của công ty và khách hàng.

 1. Đội ngũ:

  Chúng tôi là thành viên và cũng là người lãnh đạo công ty, cùng chung một tầm nhìn và sứ mệnh “One team One dream” .

 1. Đào tạo:

  Chúng tôi tham gia các trương trình đào tạo, tự đào tạo bản thân, đào tạo lại cho đồng nghiệp và những người xung quanh.

 1. Lòng biết ơn:

  Chúng tôi biết ơn những điều nhận được mỗi ngày. Chúng tôi biết ơn thiên nhiên, khách hàng, gia đình và đồng nghiệp của mình.

 1. Hạnh phúc:

  Chúng tôi sống và làm việc hạnh phúc mỗi ngày.

Trên đây là tất cả 9 giá trị cốt lõi để tạo nên một nhà máy vừa có chữ “TÂM” và chữ “TẦM” hãy đến nhà máy Thạch Dừa Vinacoco để cảm nhận được điều đó nhé.