SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG – GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

Ngày 10/12/2021, nhà máy thạch dừa Vinacoco đã vinh dự đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia.
Vượt qua rất nhiều vòng sơ khảo cấp từ địa phương, cấp tỉnh, cấp vùng và cuối cùng là cấp Quốc gia, thạch dừa Vinacoco đã xuất sắc đoạt giải. Đây là ghi nhận cho sự nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và sản xuất bắt nguồn từ tình yêu của những con người bên trong nhà máy dành cho sản phẩm, cho khách hàng.
Điều này sẽ là năng lượng cho nhà máy để ngày một tiến bước đi lên, từ việc tạo ra những sản phẩm chất lượng đến việc đưa sản phẩm tới các thị trường Quốc tế.
“Safe Food – Happy Life ”