Nhà máy Vinacoco trực thuộc tổng công ty GCFood luôn hành động dựa trên 9 giá trị cốt lõi, trong đó giá trị thứ 7 là giá trị ĐÀO TẠO.

Chúng tôi đào tạo cho nhau hàng tuần, hàng ngày về các chủ đề chuyên môn, hệ thống các kỹ năng và tinh thần thái độ. Việc đào tạo dần đà trở thành một nét đẹp, là điểm tựa vững vàng cho một tương lai sáng.

“Mọi nhân viên trong nhà máy đều được đào tạo, trong công việc thường nhật và ngoài cuộc sống. Họ còn được Nhà máy, cộng sự trong công ty trao tặng thêm các giá trị từ những cuốn sách hay nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng tư duy và định hướng tương lai cho bản thân. Với chúng tôi hiền tài là tài sản quý báu, muốn có hiền tài ngoài việc tìm kiếm cần rèn dũa và tu dưỡng.” – Theo lời chia sẻ của ông Nguyễn Nhật Ngân – PGĐ Sản xuất.

Một xã hội chú trọng vào đào tạo là một xã hội phát triển không ngừng, có nội lực mạnh mẽ.

Hãy cùng Vinacoco trao đi, chia sẻ thật nhiều cuốn sách hay, trao đi những giá trị hạnh phúc.