Niềm tin một thương hiệu Việt bay xa

Khởi nguồn từ sứ mệnh “Tạo ra một thế giới Hạnh phúc thông qua việc cung cấp chuỗi thực phẩm Hạnh phúc”, nhà máy Vinacoco chúng tôi xác định tầm nhìn 2020 – 2025 sẽ đại diện Việt Nam trên đấu trường Quốc tế nói về Thạch dừa, sản phẩm từ Thạch dừa. Điều quan trọng hơn là lan tỏa giá trị Hạnh phúc, để sứ mệnh được thực hiện và chuyển hóa thành chuỗi hành động chứ không dừng lại ở hô khẩu hiệu.
🥥 Hạnh phúc là khi nhân sự của Nhà máy có một cuộc sống Hạnh phúc, được ghi nhận, lắng nghe và thấu cảm. Chữ “Nhà” trong Nhà máy đạt được giá trị cao nhất.
🥥 Hạnh phúc là khi tạo ra một sản phẩm tử tế, người tiêu dùng sử dụng để được tận hưởng. Xã hội được đón nhận sự ngon, thơm, đậm vị và TỬ TẾ.
🥥 Hạnh phúc là khi cả một tập thể chiến đấu vì một tầm nhìn chung, giá trị chung. Một dòng chảy tự hào dân tộc chạy trong huyết quản, rần rần rần rần.
Tôi có một niềm tin vững vàng vào giá trị mà chúng tôi đang xây dựng, một niềm tin vững vàng vào các thành viên trong team Vinacoco.
Và hơn cả là một niềm tin vào một thương hiệu Việt – có chiều sâu và mô hình kinh doanh bền vững – sẵn sàng và tiến bước.

Video giới thiệu nhà máy Vinacoco